ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • king10
 • 7 June
 • ออมดี
 • ผลงานศูนย์
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567
 • vs66-70
 • Banner ITA
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการสำนัก
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
  • ธุรกิจการเกษตรยุค 2024
  • สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
  • ธปท. ออกหลักเกณฑ์ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)
  • การขับเคลื่อนงานตามแผนงาน และนโยบาย ปี 2567

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.

  เมนูอื่นๆ

  แผนการดำเนินงาน
  ผลการดำเนินงานประจำปี
  งบทดลอง
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
  เอกสารโครงการครู
  OCSC Learning Portal
  DPIS
  ระบบจองห้องพัก
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  info ของหน่วยงาน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  youtube

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
  Copyright © 2022 Cooperative technology transfer center 5 nakhonratchasima
  ภาพประกอบเว็บไซต์โดย : flaticon.com , freepik.com , canva.com

  BACK TO TOP